Publicaties / Publications

Het boek (R)EVOLUTION is geen traditioneel kunstboek, inhoudelijk niet en niet qua opzet. De monografie beslaat 30 jaar kunstenaarschap en vertelt veel over mijn manier van werken, mijn onderwerpen, het hoe en waarom. Het vertelt over de evolutie van mijn werk en de titel refereert aan het thema Revolutionaire Persoonlijkheden: mensen die nieuwe denkwijzen ontwikkelden, nieuwe theorieën en andere gezichtspunten die nog van invloed zijn op het tijdsbeeld van nu. Een thema dat al jaren de leidraad vormt bij mijn werk.

Van het boek is ook een speciale uitgave uitgebracht in een cassette met een origineel werk. Het thema van deze originele werken is Kings & Queens. De oplage van deze speciale uitgave bestaat uit 55 unieke exemplaren waarvan er nog een aantal beschikbaar zijn.

De publicatie van (R)EVOLUTION viel samen met een overzichtstentoonstelling in Museum Jan van der Togt in Amstelveen. De monografie is in samenwerking met Uitgeverij Stichting Kunstboek tot stand gekomen en mede gefinancierd door sponsoren.

De editie van 224 pagina’s is tweetalig: Nederlands en Engels.

Titel     : ALBERT NIEMEYER (R)EVOLUTION
ISBN     : 978 90 5856 411 5
Prijs     : € 34,00 (inclusief verzending)

SIGNATURE

cover_small

SIGNATURE

Projecten in de zorgsector met dementerenden

Door de aankoop van mijn werk en opdrachten in de zorg, die varieerden van een serie portretten van bewoners tot de inrichting van een kapel/stilteruimte, kwam ik in aanraking met de bewoners van psychogeriatrische afdelingen. Mensen die zich verbaal heel slecht kunnen uiten en bij wie de mogelijkheden om daarbij pen, papier en kleuren te gebruiken niet of slecht werden benut. De luiheid van het gesproken woord is er de oorzaak van dat we ons onhandig gaan gedragen bij een andere vorm van communicatie. Schilderen is onder andere een manier om informatie uit te wisselen. Op mijn voorstel om de mogelijkheden van deze bewoners te onderzoeken en daarvoor een project op te zetten, is ingegaan. Omdat ik wist dat dit nog niet eerder zo gedaan is, heb ik contact gezocht met Alzheimer Nederland. Dit had tot gevolg dat van mijn eerste project in samenwerking met Marco Blom van Alzheimer Nederland een boekje is uitgegeven “Was getekend dementie….” (zie hieronder)

Bij de projecten heb ik de kinderen van dementerende ouder(s) en andere familieleden betrokken evenals het personeel. De opzet en mijn aanpak bleken aan te sluiten bij de behoefte van dementerende mensen. Omdat de ervaringen zo positief waren en het resultaat zo mooi was, heeft dit project geresulteerd in een aantal groots opgezette kunstprojecten waaraan door demente(rende) mensen is gewerkt. Uiteindelijk zijn op 28 locaties bij meerdere zorgcentra projecten gerealiseerd. Inmiddels gaf ik workshops aan het personeel en gastcolleges op hoge scholen en deed NIZW een beroep op me.

Aan de hand van ontwerpen die ik maakte voor elk project is het resultaat van de projecten geïntegreerd in de gebouwen. Deze variëren van een muurschildering van 4 x 3 meter, de inrichting van grote vitrines met allerlei soorten werken, een ronde plafondschildering met een doorsnee van 6 meter tot de vormgeving en inrichting van een garderobe van ‘Delfts blauwe tegeltjes’ beschilderd door de bewoners. Alle kleine werkstukken van de bewoners vormde ik aan de hand van een ontwerp tot één groot geheel.

Informatie over mijn project in de zorgsector in 2017 tref je aan onder:
ACTUEEL en OPDRACHTEN.

Projects in the health care sector with people with dementia

Acquisitions of my work and commissions in the health care varying from a series of portraits of residents to the design of a chapel/sanctuary, brought me into contact with patients in psycho-geriatric departments. People who cannot express themselves in words and for whom using the possibilities of pen, paper and colour are not or only inadequately exploited. The laziness of the spoken word is the cause that we act uncomfortably with other forms of communication. Painting is partly a way of exchanging information. My proposal for investigating the possibilities of these patients and setting up a project about it was accepted. I contacted Alzheimer Nederland [The Dutch Alzheimer Association]. The result was a book published with Marco Blom from Alzheimer Nederland about my first project entitled “Was signed dementia…” (see below)

For these projects, I involved the children of parents with dementia and other relatives and members of staff. The structure and my approach appeared to answer the needs of people with dementia. Since the experiences were so positive and the result so beautiful, this project resulted in a number of large-scale art projects in which people suffering from dementia participated. Ultimately, projects were implemented at 28 locations of various care centres. Subsequently, I gave workshops for staff and guest lectures at colleges and the NIZW [Netherlands Institute for Care and Welfare] called me in.

Using designs I made for each project, the result of the project is integrated into the buildings. These vary from a mural measuring 4 x 3 metres, large display cases containing all sorts of work, a round ceiling fresco 6 metres in diameter, to the design and fitting out of a cloakroom with ‘Delft Blue Tiles’ painted by the residents. I made a design that integrated all the individual work pieces into one comprehensive whole.

Information about my project in the health care sector in 2017 you find by:
CURRENT and COMMISSIONED

SIGNATURE

De Telegraaf

telegraaf

READ-MORE

Revolutionair

revolutionair

READ-MORE

Eindhovensdagblad

eindhovensdagblad

READ-MORE

SIGNATURE

mixedmedia-2

public2a

SIGNATURE

Albert Niemeyer:Revolutionaire Persoonlijkheden

Overzichtstentoonstelling in Museum Jan van der Togt in Amstelveen

cover-taolVan 5 september tot en met 14 oktober 2012 biedt Museum Jan van der Togt plaats aan de tentoonstelling ‘Revolutionaire Persoonlijkheden’ van kunstenaar Albert Niemeyer.

Hierin portretteert hij op eigen wijze historische en visionaire beroemdheden. Daarnaast biedt de expositie ruimte aan ouder werk. Deze kunstwerken zijn mede beschikbaar gesteld door particulieren en bedrijven en nu voor het eerst gezamenlijk te zien. Tegelijkertijd met de opening van de tentoonstelling verschijnt het boek ‘ALBERT NIEMEYER (R)EVOLUTION’, met daarin een uitgebreid overzicht van zijn oeuvre.

taol

SIGNATURE

Albert Niemeyer brengt historische schrijvers tot leven

Gaykrant 11 december 2010

 gkpdf

Letterlijk tastbare emoties

SIGNATURE

Albert Niemeyer: een leven in de kunst

cover-albert

Tastbare emoties gevat in kleurrijke abstractie

Albert Niemeyer timmert al dertig jaar op een geheel eigen wijze succesvol aan de weg in de Nederlandse kunstwereld. Kenmerkend voor de bijna on-Nederlandse kunst van Niemeyer is dat deze dieper gaat dan wat in eerste instantie door de toeschouwer waar-genomen wordt. Hoewel hij de afgelopen jaren werkte aan de hand van verschillende kenmerkende thema’s is de gemene deler in zijn oeuvre: kwalitatieve tijdloosheid. “Mijn werk gaat terug in het verleden door het gebruik van oude materialen en het gaat over het heden heen, aan het heden voorbij, door de manier waarop mijn werkwijze teder is, intens, brutaal, kwetsbaar.”

taol

SIGNATURE

public5

recent-works-1

public6

pulchri

geldkunst

reflex

miniatuurmuseum

miniatuurmuseum2

miniatuurmuseum3

miniatuurmuseum4

cover-reflex

kunstbeeld-1991-1_small

kunstbeeld-1991

kunstbeeld-1989-2_small

kunstbeeld-1989

public1

kunstbeeld-1988-smalll

kunstbeeld-1988

SIGNATURE