Voltaire

rode-stip-verkocht

Work / Werk 2014

Voltaire (1694-1778)

  • Candide or the optimism
    Frame approx 1850, size 120 x 145 cm

albert-niemeyer-signature
Voltaire (1694-1778)

  • Candide of het optimisme”  
    Lijst ± afmeting 120 x 145 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engVoltaire (1694-1778) was one of the most important philosophers of the Enlightenment in France.

His most important work, Candide, is a satire about Leibniz’s optimistic life philosophy, an ironic attack of the optimistic world view of the Age of Reason.  The satire ‘Candide’ grapples with faith, disaster, fanaticism and nationalism: optimism can only coincide with pessimism.

The taboo, feeling and expressing pessimism, is still accurate. The painting deals with the importance of optimism and pessimism. In this portrait of a young Voltaire, I allow life and death to tenderly coexist.

albert-niemeyer-signature

flag-nlVoltaire leefde van 1694-1778 en was een van de belangrijkste Verlichting denkers in Frankrijk.
Candide is zijn bekendste werk en is een satire op de optimistische levensfilosofie van Leibniz, een ironische aanval op het optimistische wereldbeeld van de Verlichting.
Candide is een satire waarin het geloof, de rampspoed, het fanatisme en nationalisme wordt aangepakt: het optimisme kan alleen bestaan naast het pessimisme.

Het taboe om het pessimisme te voelen en uit te spreken, is nog steeds wankel.
Het schilderij gaat over het belang van het optimisme en het pessimisme. Bij dit portret van een jonge Voltaire laat ik de dood en het leven aandoenlijk naast elkaar bestaan.