9 - 2012 - soren kierkegaard

 Work / Werk 2012

Søren Aabye Kierkegaard 1813-1855

 • Frame rosewood late 18th century (Louis Philippe period), dimensions 63 x 75 cm
 • Lijst palissander hout eind 18e eeuw (periode Louis Philippe) afmeting  63 x 75 cm

flag-engKierkegaard was a Danish theologian and philosopher. He referred to himself as anti-philosopher and religious writer.
He used various pseudonyms. That and the challenging nature of his publications made him a controversial personality. When he openly criticised the Church, he lived in growing isolation because he could no longer identify with his contemporaries who often regarded the Church as Divine authority. On his deathbed, the way in which he would be buried was the subject of conversation and discussion. And also for the Church.

Kierkegaard was ignored for a long time. The importance of his ideas became clearer as time progressed.
According to Kierkegaard, language alienates us from the living experience since it is an abstract concept. He thinks that existence should not be thought but lived, which should not imply that the two have nothing to do with each other.
One of his best known books is “Enten-Eller” (“Either-Or”). “Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments” is considered one of Kierkegaard’s best works. His vision on existence is disturbingly current for 21stcentury people.

With his literature, Kierkegaard wanted to hold up a mirror to the reader where “when an ape looks in, no apostle can look out”.

albert-niemeyer-signature

Quotes by Kierkegaard:

 • Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.
 • Everything that makes an impression on us is found in ourselves.
 • Most men pursue pleasure with such breathless haste that they hurry past it.
 • People demand freedom of expression as a compensation for the freedom of thought which they seldom use.
 • People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they avoid.
 • A philosophy with authority is nonsense, for a philosopher goes no further than his doctrine; if I can show that his doctrine is self-contradictory, incorrect etc. he has nothing in reply.
 • The supreme paradox of all thought is the attempt to discover something that thought cannot think.
 • The more a person limits himself, the more resourceful he becomes.
 • Letting go means temporarily losing your grip.  Not letting go means losing your grip for all time.
 • Far from idleness being the root of all evil, it is rather the only true good as long as one is not bored.
 • Not saving oneself and understanding that everything is a joke, yes, that is serious.

albert-niemeyer-signature

flag-nlKierkegaard was een Deense theoloog en filosoof. Zelf noemde hij zich een antifilosoof en een religieus schrijver.
Hij gebruikte meerdere pseudoniemen. Dat en het uitdagende karakter van zijn publicaties maakten hem tot een controversiële persoonlijkheid. Toen hij openlijk de kerk bekritiseerde leefde hij steeds meer afgezonderd omdat hij zich niet langer kon identificeren met zijn tijdgenoten die de kerk vaak zagen als Goddelijk gezag. Op zijn sterfbed was de manier waarop hij begraven zou worden onderwerp van gesprek en discussie. Ook voor de kerk.

Lang is Kierkegaard genegeerd. De belangrijkheid van zijn denkbeelden is met de tijd steeds duidelijker geworden.
Volgens Kierkegaard vervreemdt de taal ons van de levende ervaring aangezien ze een abstract gegeven is. Hij vindt dat bestaan niet gedacht, maar geleefd moet worden wat niet betekent dat de twee niets met elkaar te maken hebben.
Een van zijn bekendste boeken is “Enten-Eller” (“Of-of”). “Afsluitend onwetenschappelijk naschrift” wordt beschouwd als een van de beste werken van Kierkegaard. Zijn visie op het bestaan is onthutsend actueel voor 21e eeuwse mensen.

Met zijn literatuur wilde Kierkegaard de lezer een spiegel voorhouden die “wanneer een aap er inkijkt, geen apostel reflecteert”.

Citaten van Kierkegaard:

 • Het leven moet achterwaarts worden begrepen en voorwaarts worden geleefd.
 • Alles wat indruk op ons maakt, bevindt zich in onszelve.
 • De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen.
 • Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.
 • Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken die ze vermijden.
 • Een filosoof met gezag is nonsens, want een filosoof reikt niet verder dan zijn leer; kan ik bewijzen dat zijn leer onjuist is, dan heeft hij niets meer te zeggen.
 • Het opperste paradox van alle gedachten is de poging om iets te ontdekken dat gedachten niet kunnen denken.
 • Hoe meer men zich begrenst des te vindingrijker men wordt.
 • Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen.  Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.
 • Op zich is ledigheid helemaal geen duivels oorkussen, integendeel het is gewoonweg een goddelijk leven zolang men zich niet verveelt.
 • Zichzelf niet sparen en begrijpen dat alles maar scherts is, ja, dat is ernst.

albert-niemeyer-signature