2013-peer-gynt

Work 2013

 

Peer Gynt

  • Frame English Charles X style c. 1880 with inlaid wood, size 79 x 96 cm

albert-niemeyer-signature

Werk 2013

Peer Gynt

  • Lijst Engels, Charles 10e stijl met ingelegd hout afmeting 79 x 96 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engPeer Gynt was originally a play written in 1867 by Henrik Ibsen (1828-1906).
Commissioned by the Norwegian government, Ibsen had made a tour through the Sognefjell Mountains to gather together folk tales. Ibsen incorporated the adventured of Gynt into a play.

This tale by Ibsen is so timeless that one could describe it as a recurring revolution. For this reason, I have placed it within the period of futurism and the dada movement.

Self-absorption and a mind full of fantasy lead Gynt into his own world, a world of never enough. He lives from one moment to the next, his own interests paramount, always rediscovering himself. As a businessman he earns his fortune, as a profit he is revered, and as a madman he is crowned emperor.

In death he has the time and opportunity to find someone who understands his true being, which he will be forced to confront. Ultimately he finds peace and happiness with his childhood love Solveig. Peer Gynt continues to ponder on life, his world changes, but whilst his ego remains hidden within his dreams, he can now die in peace.

Next to Edvard Grieg composed Harald Sæverud and Alfred Schnittke music to Peer Gynt. Schnittke composed a ballet score inspired by the play.

albert-niemeyer-signature

flag-nlPeer Gynt is in oorsprong een toneelstuk geschreven in 1867 door Henrik Ibsen (1828-1906).
In opdracht van de Noorse regering had Ibsen een rondreis gemaakt door de Ronde Bergen om daar verhalen van het volk op te tekenen. De avonturen van Peer Gynt werkte Ibsen uit tot een toneelstuk.

Dit verhaal van Ibsen is zo tijdloos dat je kunt spreken van een repeterende revolutie. Ik heb het werk om die reden geplaatst in de tijd van het futurisme en de dada beweging.

De “Ik-kracht” en zijn fantasie leidt Peer Gynt naar zijn wereld, een wereld van nooit genoeg. Hij leeft van moment naar moment, zijn eigenbelangen voorop, zichzelf steeds opnieuw uitvindend. Als zakenman verdient hij zijn fortuin, als profeet wordt hij geëerd en als krankzinnige wordt hij gekroond tot keizer.

Van de dood krijgt hij de tijd en de kans om iemand te vinden die zijn ware ik kent en waarvoor hij confrontaties aan moet gaan. Uiteindelijk vindt hij rust en geluk bij zijn jeugdliefde Solveig. Peer Gynt blijft mijmeren, zijn wereld verandert maar zijn “Ik”, zijn ego, blijft onzichtbaar aanwezig in zijn dromen maar hij kan nu rustig sterven.

Naast Edvard Grieg componeerde Harald Sæverud en Alfred Schnittke muziek bij Peer Gynt. Schnittke schreef muziek voor een balletversie.