2 - 2011 - nicolaus copernicus

Work / Werk 2011

 

Nicolaus Copernicus 1473–1543

  • Frame from early 1900, dimensions 58 x 62 cm
  • Lijst uit begin 1900, afmeting  58 x 67 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engCopernicus is seen as the father of the heliocentric theory of the solar system. This states that the sun is in the middle of the solar system and that the other planets rotate around it and that it is not the earth around which everything rotates. This theory caused many problems with the Vatican. Copernicus led a complicated life, thanks to the resistance his theory caused when he wrote it in 1530. This manuscript “De revolutionibus orbium coelestium” was first published in 1543 after initially being censored. It was stated that it was a mathematical model and not reality. According to tradition, Copernicus was handed his book on his deathbed.

I have portrayed Copernicus in the medieval visual language with a vulnerable beauty and naive features. My fascination for dada and surrealism, cubism and avant-garde has been given shape in the way in which I have allocated Copernicus a central position within his own theory.

The work looks realistic but that is an illusion, although you could place Copernicus immediately in his time. I made the work like that: what you see is not accurate.
As viewer, you remove all the impossibilities from what you see and make a proper face of it. Reality is rarely the same as the way in which it is experienced from our own viewpoint.

albert-niemeyer-signature

flag-nlCopernicus wordt beschouwd als de grondlegger van de heliocentrische theorie van het zonnestelsel. Deze stelt dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de andere planeten er omheen draaien en dat het niet de aarde is waar alles omheen draait. Deze theorie zorgde voor veel problemen bij het Vaticaan. Copernicus heeft een gecompliceerd leven geleid door de weerstand die zijn theorie opriep die hij schreef in 1530. In 1543 werd dit manuscript “De revolutionibus orbium coelestium” gedrukt na eerst te zijn gecensureerd. Er werd bij vermeld dat het een wiskundig model was en niet de realiteit. Volgens de overlevering heeft Copernicus zijn boek op zijn sterfbed overhandigd gekregen.

Ik heb Copernicus afgebeeld in de middeleeuwse beeldtaal met een kwetsbare schoonheid en naïeve trekjes. Mijn fascinatie voor dada en surrealisme, kubisme en avant-garde heb vorm gegeven in de wijze waarin ik Copernicus een centrale plaats in zijn eigen theorie gegeven heb.

Het werk oogt realistisch maar dat is schijn ook al kun je Copernicus direct plaatsen in zijn tijd. Ik heb het werk zo gemaakt: wat je ziet klopt niet.
Als kijker ontdoe je wat je ziet van de onmogelijkheden en maak je er een gezicht van zoals het hoort. De realiteit is zelden gelijk aan de wijze waarop deze door ons eigen gezichtspunt wordt waargenomen.