1 - 2011 - gottfried en maria kirch

Work / Werk 2011

rode-stip-verkocht Maria Margarethe Winkelmann 1670–1720 en Gottfried Kirch 1639–1710  

  • Frame Italian 17th century (copy), dimensions 76 x 92 cm
  • Lijst Italiaans 17e eeuw (kopie), afmeting 76 x 92 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engThis married couple was important in their time because, together with their children (a son and three daughters), they ran a company specialised in publishing calendars, diaries, almanacs, ephemerides (tables with the positions and movements of stars, planets and other heavenly bodies). The data they collected was used for navigational purposes. They were the first to market those navigational tools in a range of languages. In addition, they built optical instruments.

In his time, Gottfried Kirch was one of the leading astronomers. Much is named after him and it seems as if Maria Kirch’s role was not given the credit it was due. The couple worked together as a team, but Maria Kirch was regarded as the assistant of Gottfried Kirch, not his equal. After the death of Gottfried Kirch, Maria had to fight hard to be able to continue working. She meant a lot for astronomy. Their children continued their work very creditably.

For me it was a challenge to view the theme as both revolutionary and romantic. I have portrayed each with equal importance. I have given Gottfriend Kirch an aristocratic pose, in common with how he was portrayed at the time. I was not able to find any picture of Maria Kirch. My aim was to make her just as important as her husband and for me this has proved successful: she has to have it from her personality.
Aristocracy in many paintings from the past also has an emptiness. My aim is to give personalities their transparency, which allows them to remain human.

albert-niemeyer-signature

flag-nlDit echtpaar was belangrijk in die tijd omdat zij samen met hun kinderen (een zoon en drie dochters) een bedrijf hadden gespecialiseerd in het publiceren van kalenders, agenda’s, almanakken, efemeriden (tabellen van de posities en bewegingen van sterren, planeten en andere hemellichamen). De gegevens die ze verzamelden werden voor navigatiedoeleinden gebruikt. Zij waren een van de eersten die navigatie in vele talen vermarkten. Daarnaast vervaardigden zij optische instrumenten.

In zijn tijd was Gottfried Kirch een van de toonaangevende astronomen. Er is veel naar hem vernoemd en het lijkt dat Maria Kirch niet de rol kreeg toebedeeld waar zij recht op had. Het echtpaar werkte samen als een team, maar Maria Kirch werd voor al gezien als assistent van Gottfried Kirch, niet als zijn gelijke. Na de dood van Gottfried Kirch heeft zij hard moeten vechten om door te kunnen werken.

Zij heeft veel betekend in de astronomie. Hun kinderen hebben het werk verdienstelijk kunnen voortzetten. Voor mij is het een uitdaging geweest om het thema revolutionair ook romantisch te zien. Beiden heb ik als even belangrijk afgebeeld. Gottfried Kirch heb ik aristocratisch weergegeven zoals hij ook in zijn tijd vaak werd afgebeeld. Van Maria Kirch heb ik geen afbeelding kunnen vinden. Mijn doel was haar zeker zo belangrijk te maken als haar echtgenoot en voor mij is dat geslaagd: zij moet het van haar persoonlijkheid hebben.

Aristocratie in veel schilderijen van vroeger heeft ook een leegte. Mijn doel is om personages hun transparantheid te geven waardoor ze mens blijven. Dit echtpaar was belangrijk in die tijd omdat zij samen met hun kinderen (een zoon en drie dochters) een bedrijf hadden gespecialiseerd in het publiceren van kalenders, agenda’s, almanakken, efemeriden (tabellen van de posities en bewegingen van sterren, planeten en andere hemellichamen). De gegevens die ze verzamelden werden voor navigatiedoeleinden gebruikt. Zij waren een van de eersten die navigatie in vele talen vermarkten. Daarnaast vervaardigden zij optische instrumenten.

In zijn tijd was Gottfried Kirch een van de toonaangevende astronomen. Er is veel naar hem vernoemd en het lijkt dat Maria Kirch niet de rol kreeg toebedeeld waar zij recht op had. Het echtpaar werkte samen als een team, maar Maria Kirch werd voor al gezien als assistent van Gottfried Kirch, niet als zijn gelijke. Na de dood van Gottfried Kirch heeft zij hard moeten vechten om door te kunnen werken.