5 - 2011 - johannes kepler

rode-stip-verkocht

Work / Werk 2011

Johannes Kepler  1571-1630

  • Frame c. 1850, dimensions 52 x 62 cm
  • Lijst ±1850, afmeting 52 x 63 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engKepler was astronomer, astrologer and mathematical scientist and is mainly famous for his study of celestial mechanics and in particular his calculation of the movement of planets. Isaac Newton would explain these discoveries physically through his general laws in the Law of universal gravitation.
Just like Newton, Kepler is a revolutionary personality who instigated far too much to list exhaustively.
His most celebrated work “Astronomia Nova seu Physica coelestis”, in which Kepler describes with his two laws that the orbits of the planets are ellipses and that planets change speed along their trajectories, appeared in 1609.
Astronomers were often sorely taxed by belief and the power it exuded.
Kepler is a transitional figure between mythical and scientific thinking. For example, he says: I want to prove that the celestial machine is not some kind of divine organism, but rather something like a clockwork that is moved by a magnetic force and that contains the power of the sun.

I have portrayed Kepler as an important aristocrat. He was often portrayed like this in his own time. Thanks to the graphic repose in the work and in the colours, the frame acts as an adornment, a beautifully tooled ring.

albert-niemeyer-signature

flag-nlAls astronoom, astroloog wis- en natuurkundige is Kepler vooral bekend geworden door zijn studie van de hemelmechanica en met name de berekening van de planeetbewegingen. Isaac Newton zou deze ontdekkingen door zijn algemene wetten van de Wet van de zwaartekracht fysisch verklaren.
Evenals Newton is Kepler een revolutionaire persoonlijkheid die teveel heeft teweeggebracht om op te noemen.
In 1609 verscheen zijn beroemdste werk “Astronomia Nova seu Physica coelestis” waarin Kepler met zijn eerste twee wetten beschreef dat de banen van de planeten ellipsen zijn en dat de planeten langs hun banen van snelheid veranderen.
Astronomen liepen vaak op hun tenen vanwege het geloof en de macht die daarvan uitging.
Kepler is een overgangsfiguur tussen het mythische en het wetenschappelijk denken. Hij zegt bijvoorbeeld: ik wil bewijzen dat de hemelse machine niet een soort goddelijk wezen is, maar als het ware een uurwerk dat door een magnetische kracht wordt bewogen en dat die kracht in de zon zit.

Ik heb Kepler afgebeeld als een belangrijk aristocraat. Zo werd hij in zijn tijd vaak geportretteerd. Door de grafische rust in het werk en de rust van kleur werkt de lijst als een sieraad, als een mooi bewerkte ring.