8 - 2012 - hildegard von bingen

Work / Werk 2012
Prijs op aanvraag

Hildegard von Bingen 1098-1179

  • Frame c. 19th century, dimensions 57 x 70 cm
  • Lijst 19e eeuw, afmeting  57 x 70 cm

SIGNATURE

flag-engHildegard von Bingen is generally regarded as one of the most remarkable people of the middle ages. She was a German abbess who possessed many talents and did remarkable things.
I was immediately fascinated when I read about her. I am not at all religious and I considered it a very special experience to portrait this deeply religious and spiritually revolutionary personality. For me, making a work means entering uncharted territory.
Hildegard von Bingen was born the 10th child of noble parents, and at her birth was dedicated as oblate to the church, the so-called ‘tenth oblate’.

Hildegard von Bingen was active in a wide range of areas, including religion, cosmology, science, philosophy, music, poetry, botany and linguistics.
Von Bingen was a woman who did not allow herself to be restricted to the role that medieval society attributed to women. She rose above the medieval image of the woman and corresponded with leading figures in the Church and temporal power such as Bernhard van Clairvaux, the famous church teacher and founder of the medieval mysticism.
She was the first composer in the history of classical music who is known by name. Until recently her music was ignored by musicologists because she did not in any way typify the middle ages. Too innovative, despite its roots in the Gregorian music of her time. Her music influences contemporary composers such as Arvo Pärt and Sofia Gubaidulina.

In addition to visionary works of Divine inspiration, Von Bingen also wrote about natural phenomena in relationship to their healing properties, medical, botanical and geological treatises. She wrote in a generally positive way about sexual relationships and about the pleasure from a woman’s point of view. She was the first to describe quite beautifully the female orgasm.
She also invented her own alternative alphabet. Her texts and compositions show her adaptation of medieval Latin with words and conjugations she thought up herself.

In the vision of Hildegard von Bingen, man is created as a free being. During his whole life, this free being may decide for himself which path he takes: the path of God or the path away from God. One of her sayings is: “Man, be what you already are: a man.”

The Benedictine Monastery which she founded and stands on the Rupertsberg near Bingen, still attracts a large number of visitors.

albert-niemeyer-signature

flag-nlHildegard von Bingen wordt algemeen gezien als een van de opmerkelijkste mensen uit de middeleeuwen. Zij is een Duitse abdis die veel talenten had en opmerkelijke dingen deed.
Ik was meteen gefascineerd toen ik over haar las. Ik ben helemaal niet gelovig en heb het als zeer bijzonder ervaren om deze diep religieuze en spirituele revolutionaire persoonlijkheid te gaan portretteren. Een werk maken betekent voor mij ook letterlijk een onbekend gebied betreden.
Als 10de kind van een adellijk echtpaar werd Hildegard von Bingen bij haar geboorte al opgedragen aan de kerk, het zogenaamde ‘tiendoffer’.

Hildegard von Bingen was ondermeer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, muziek, poëzie, plantkunde en linguïstiek.
Von Bingen was een vrouw die zich niet liet beperken door de rol die de middeleeuwse samenleving aan vrouwen voorschreef. Zij steeg boven het middeleeuwse vrouwbeeld uit en correspondeerde met kopstukken van de kerk en de wereldlijke macht zoals Bernhard van Clairvaux, beroemde kerkleraar en grondlegger van de middeleeuwse mystiek.
Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is. Tot voor kort is haar muziek genegeerd door musicologen omdat ze helemaal niet typerend is voor de middeleeuwen.

Te vernieuwend ondanks zijn wortels in de Gregoriaanse muziek van haar tijd. Haar muziek beïnvloed hedendaagse componisten als Arvo Pärt en Sofia Goebaidoelina.

Naast visionaire werken van Goddelijke inspiratie schreef Von Bingen over natuurlijke fenomenen in relatie tot hun helende kwaliteiten, medische, plantkundige en geologische verhandelingen. Zij schrijft op een algemeen positieve manier over seksuele relaties en over het plezier vanuit een vrouwelijk standpunt. Als eerste heeft zij in een van haar werken het vrouwelijk orgasme heel mooi beschreven.
Ze vond ook een eigen alternatief alfabet uit. Haar teksten en composities laten haar aanpassing van het middeleeuwse Latijn met zelfbedachte woorden en vervoegingen zien.

In de visie van Hildegard von Bingen is de mens geschapen als een vrij wezen. Gedurende zijn hele leven mag dit vrije wezen zelf beslissen welke weg hij wil bewandelen, de weg van God of weg van God. Een van haar uitspraken is “Mens, wordt wat je reeds bent, een mens”.

Het door haar gestichte en nog steeds bestaande Benedictijnenklooster op de Rupertsberg bij Bingen trekt tot op de dag van vandaag grote aantallen bezoekers.

SIGNATURE