7 - 2011 - galileo galilei

Work / Werk 2011

 

Galileo Galilei  1564-1642

  • Frame c. 1850, dimensions 42 x 53 cm
  • Lijst ±1850, afmeting 42 x 53 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engGalilei was physicist, astronomer, mathematician and philosopher. He stands at the head of modern astronomy, a celebrity who had many contacts with, for example, Kepler.
In 1609, he produced an improved version of the telescope, inspired by the design invented in the Netherlands by Hans Lippershey. With this he made in 1609 some remarkable astronomic discoveries in pure and applied science (kinematics, astronomy, theory of strength of materials).

In the portrait, I have incorporated the telescope in his right eye. On the same side, I have incorporated part of a naked foot of a Biblical figure taken from a linen painting from the beginning of the 18th century. I have done this because religion claimed that Galileo had trampled over religion with his observations that confirmed the theory of Copernicus which placed the sun at the centre of our galaxy and not the earth. His own belief was that he had shown just how well thought out God’s creation was.

From 1612, resistance grew against Galilei’s proof of a Copernican, heliocentric galaxy, which was viewed as something approaching heresy. In 1633, Galilei was sentenced to house arrest for the rest of his life. In this period, he managed to have his book “Dialogue Concerning the Two Chief World Systems” smuggled to the Netherlands, where it was published in 1637 in Leiden.

The heliocentric world view was made even more plausible by Johannes Kepler and Isaac Newton.
In 1992, Pope John Paul II issued an excuse which cleared Galilei’s name and recognised him as a true believer.

Galilei was not scared of confrontation. I have made arrogant use of dadaism, because I feel this suits his character.

albert-niemeyer-signature

flag-nlGalilei was natuurkundige, astronoom, wiskundige en filosoof. Hij staat aan het hoofd van de moderne astronomie, een grootheid die ook veel contacten had met bijvoorbeeld Kepler.
In 1609 maakte hij, geïnspireerd door het ontwerp van de telescoop die in Nederland uitgevonden was door Hans Lippershey, een verbeterde versie van de kijker. Hiermee deed hij in 1609 een aantal opzienbare astronomische ontdekkingen in zuivere en toegepaste wetenschap (bewegingsleer, sterrenkunde, sterkteleer van materialen).

De telescoop heb ik in het werk verwerkt in zijn rechteroog. Aan dezelfde kant in zijn gezicht heb ik een deel van een naakte voet van een Bijbelse figuur verwerkt van een linnen schilderij uit begin 18e eeuw. Dit omdat volgens het geloof, Galilei het geloof met voeten heeft getreden door zijn waarnemingen die de leer van Copernicus onderschreven waarbij de zon in het midden van ons zonnestelsel staat en niet de aarde.

Zelf meende hij daarmee juist te laten zien hoe doordacht het door God geschapene in elkaar zat.
Vanaf 1612 ontstond er verzet tegen Galilei’s bewijzen voor een Copernicaans, heliocentrisch zonnestelsel, dat vrijwel als ketterij werd beschouwd. In 1633 kreeg Galilei huisarrest, levenslang. In die periode heeft hij het boek “Gesprekken en wiskundige bewijzen in twee nieuwe wetenschappen” naar Nederland laten smokkelen waar het in 1637 in Leiden is gepubliceerd.

Het heliocentrisch wereldbeeld werd door Johannes Kepler en Isaac Newton verder aannemelijk gemaakt.
In 1992 sprak paus Johannes Paules II een excuus uit waarmee Galilei’s naam werd gezuiverd en hij erkend werd als een gelovig mens.

Galilei schuwde de confrontatie niet. Het dadaïsme heb ik op een brutale manier gebruikt omdat ik dat bij zijn karakter vind passen.