Work / Werk 2019

 

nlFriedrich Nietzsche (2019)                                                                                                                     

“Menschliches Allzumenschliches” ein Buch für freie Geister (1878)

  • Afmeting 100 x 140 cm, mixed media op linnen

albert-niemeyer-signature

Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een invloedrijke Duitse filosoof, dichter en filoloog.

De eerste oplage van “Menschliches Allzumenschliches” verscheen op de 100ste sterfdag van Voltaire in 1878 en is aan hem opgedragen. De tweede oplage is in 1886 verschenen en heb ik als leidraad voor dit schilderij gebruikt. Het boek is een verzameling van aforismen waarvan ik er enkele citeer.

Het ondeugdelijke redeneren

Hoe ondeugdelijk redeneer je over zaken waar je niet in thuis bent, zelfs al ben je als man van de wetenschap nog zo aan deugdelijk redeneren gewend! Het is beschamend! En nu is het duidelijk dat in het grote wereldbeweeg, in politieke aangelegenheden, bij al het plotselinge en nijpende zoals zich dat bijna elke dag met hevigheid voordoet, juist dit ondeugdelijke redeneren beslissend is: want niemand is volkomen thuis in iets dat plotseling is ontstaan; ieder politiseren, ook dat van de grote staatslieden, is improviseren op goed geluk.

Jezelf verliezen

Heb je jezelf eenmaal gevonden, dan moet je de kunst verstaan jezelf van tijd tot tijd te verliezen – en vervolgens weer te vinden: aangenomen dat je een denker bent. Want voor hem is het nadelig, voortdurend aan één persoon gebonden te zijn.

Einde en doel

Niet ieder einde is het doel. Het einde van de melodie is niet haar doel; maar toch: heeft de melodie haar einde niet bereikt, dan heeft zij ook haar doel niet bereikt. Een gelijkenis.

Het dadaïsme – een beweging in de beeldende kunst en de literatuur die ontstond in 1916 en zich keerde tegen de gevestigde normen en waarden en de traditionele kunstvormen – ligt aan de basis van de werkwijze van dit schilderij en van veel van mijn andere schilderijen. Het dadaïsme  heeft me van jongs af aan gefascineerd en is inmiddels een deel van mijn zijn geworden.

albert-niemeyer-signature