4 - 2011 - brahmagupta

Werk / Work  2011

 

Brahmagupta 598–668

  • Frame walnut from 1830, dimensions 56 x 62 cm
  • Lijst notenhout uit 1830, afmeting  56 x 64 cm

flag-engBrahmagupta was an Indian mathematician and astronomer. He is seen as the discoverer of the number 0. He wrote four books about mathematics and astronomy including the ‘Brahmasphuta-siddhanta’ (the opening of the universe). This is the oldest extant text that views zero as a real number and not simply as a replacement figure that represents a different number. Brahmagupta drew up rules for the mathematical use of zero and of negative numbers.
He was one of the first to use algebra to solve astronomical issues.
It would take 800 years for his work to reach Western Europe.

I have searched the Internet and antique dealers for a portrait of him. I did come across some portraits but those seem to be of a different person…

I have based his portrait on his texts, ideas and his world and I find it nice to take that as my starting-point for this work. Using the ingredients of futurism, dada, cubism, surrealism and a touch of cobra, I have summoned Brahmagupta to life. I write about art movements as if they are ingredients for a recipe. For me that is the way it is.

albert-niemeyer-signature

flag-nlBrahmagupta was een Indiase wiskundige en astronoom. Hij wordt gezien als de ontdekker van het getal 0. Hij schreef vier boeken over wiskunde en astronomie waaronder de ‘Brahmasphuta-siddhanta’ (de opening van het heelal). Dit is de oudst bekende tekst die nul als een echt getal beschouwt en niet slechts een plaatsvervangend cijfer dat een ander getal representeert. Brahmagupta stelt regels voor het rekenkundig gebruik van het getal 0 en van negatieve getallen.

Hij was ook de eerste die algebra gebruikte om astronomische vraagstukken op te lossen.

Het duurt 800 jaar voordat zijn werk in West-Europa doordringt.

Ik heb gezocht naar een portret van hem op internet en bij antiquariaten. Ik ben wel portretten tegengekomen maar die blijken bij een ander persoon te horen….

Zijn portret heb ik gebaseerd op zijn teksten, gedachten en zijn wereld en ik vind het mooi om dat als uitgangspunt voor dit werk te kunnen nemen. Met de ingrediënten futurisme, dada, kubisme, surrealisme en een beetje cobra heb ik Brahmagupta tot leven geroepen. Ik schrijf over kunststromingen alsof het ingrediënten zijn voor een recept. Voor mij is dat ook zo.