Shakespeare

albert-niemeyer-signature

rode-stip-verkochtWork / Werk 2009

William Shakespeare 1564 – 1616
Interwoven friendship / Verweven vriendschap

  • Frame 18th century dimensions 112 x 151 cm
  • Zwarte lijst met vergulde randen, periode Louis 16e (18e eeuw)112 x 151 cm 100 x 140 cm (paneel)

SIGNATURE

flag-engWhen making a portrait, every decision I take is in the service of the person I am visualising. I enjoy it.

I start by buying books, in this case by Shakespeare. Both at home and abroad, I can often be found in antique shops, searching for books that intrigue me. Preferably old books that allow me to connect with the past.

I make portraits of people who have often been in my life from an early age and have spoken to my imagination.
Shakespeare is such a person, who, like rippling water, has always been part of my life.
And now the time was ripe: I spent two months in close company with Shakespeare, every day, morning, noon and night.

William Shakespeare’s relationship with Henry Wriothesly, Earl of Southampton (1573-1624) was of considerable significance.
Shakespeare wrote 154 sonnets. The first 126 are dedicated to Henry Wriothesly.
I am intrigued by this friendship and I have incorporated it in the portrait in various ways.

I drew my inspiration from the sonnets, a portrait of the Earl of Southampton, various portraits of Shakespeare and the typical painting style and the beauty of portraits dating from the 15th century and early 16th century, which also included many accents that had a form of theatre in them.

Shakespeare wrote his plays without scenery. Extravagant clothing formed the setting.

My starting point was that when I look at the work, it should breathe the atmosphere of a very traditional work from the end of 1500 which is combined with the present through the mixture of styles such as realism, cubism, surrealism, expressionism.

seperatorht

flag-nlPortretten: elke beslissing die ik neem staat in dienst van de persoon die ik uitbeeld. Ik geniet daarvan.

Ik begin met het kopen van boeken, in dit geval van Shakespeare.
In binnen- en buitenland ben ik te vinden in antiquariaten, op zoek naar boeken die me intrigeren. Het moeten oude boeken zijn die gebruikt zijn om binding te krijgen met het verleden.

Ik maak portretten van personen die vaak al van jongs af aan in mijn leven tot mijn verbeelding hebben gesproken. Shakespeare is zo iemand die als kabbelend water altijd tot mijn leven heeft behoord.
Nu was het dan zover: ruim een maand ben ik in hecht gezelschap van Shakespeare geweest, elke dag, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds.

William Shakespeare’s binding met Henry Wriothesly, graaf van Southampton (1573-1624) was van bijzondere betekenis.

Shakespeare schreef 154 sonnetten. De eerste 126 zijn opgedragen aan Henry Wriothesly.
Mij intrigeert deze vriendschap en ik heb deze op verschillende manieren met het portret verweven.
Ik heb me laten inspireren door de sonnetten, een portret van de graaf van Southampton, diverse portretten van Shakespeare en de typerende schilderstijl en de schoonheid van portretten uit de 15e eeuw en begin 16e eeuw waarin altijd veel accenten worden gelegd die theater in zich hebben.

Shakespeare schreef zijn toneelstukken zonder decor.
Extravagante kleding vormde het decor.

Mijn uitgangspunt was dat als ik naar het werk kijk dat het de sfeer heeft van een heel traditioneel werk uit eind 1500 dat versmolten is met het heden door de vermenging van stijlen zoals realisme, kubisme, surrealisme, expressionisme.