Dali

rode-stip-verkochtWerk / Work 2009

Salvador Dali with Gala

  • Lijst 1850 afmeting 120 x 150 cm
  • Frame 1850 dimensions 120 x 150 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engI consider Dalí the Leonardo da Vinci of the twentieth century.
I could say a lot about Dalí but limit myself to a few choices.

When portraiting Dalí, it was important for me that I left the “Dalí world” intact without it becoming a “Dalí copy”.
It is difficult to push his caricature image into the background and to express his self-evident eccentricity and to make it so intimate that is becomes almost personal.

The naturalness of Dalí’s world is almost an actual world which I can observe in the same way, whether as child or adult. He created a new world that is credible. Dalí could do that.

His love for Gala could not be ignored and I had to include it in his portrait. I enjoyed drawing her portrait: I have portrayed Gala in such a way that it does not compromise his feelings for her. That is my conviction.

SIGNATURE

dali detail portret van gala

seperatorht

flag-nlIk vind Dali de Leonardo da Vinci van de twintigste eeuw. Heel veel kan ik over Dali zeggen maar beperk me tot enkele keuzes hierin.

Bij het portretteren van Dali was het voor mij belangrijk om de “Dali wereld” in tact te laten zonder dat het een “Dali kopie” zou worden.

Het was moeilijk om zijn karikaturale image op de achtergrond te krijgen en wel zijn vanzelfsprekende excentriciteit tot uiting te brengen en zo intiem te maken dat het bijna privé wordt.

De vanzelfsprekendheid van de wereld van Dali is bijna een bestaande wereld waar ik als kind en als volwassene op dezelfde manier naar kan kijken. Hij creëert een nieuwe wereld die geloofwaardig is. Dali kon dat.

Zijn liefde voor Gala kon niet uitblijven en moest ik verwerken in zijn portret. Ik heb ervan genoten om haar portret te tekenen: ik heb Gala zo weergegeven dat het geen afbreuk doet aan zijn gevoel voor haar. Dat is mijn overtuiging.