2006 portrait of a gelada monkey

Work 2006

Portrait of a Gelada monkey who turns his mind to something

  • Frame Napoleon III period (1850-1900), dimensions 62 x 85 cm

albert-niemeyer-signature

Werk 2006

 

Portret van een Gelada aap die zijn gedachten over iets laat gaan

  • Lijst periode Napoleon III (1850-1900) afmeting 62 x 85 cm

albert-niemeyer-signature

flag-engBefore I started this painting, I had produced the “Discoverer with the photograph of a monkey that is a unique spicemen”.
That painting gave me an irresistible urge to paint a portrait of a monkey. Not an obvious subject for a painting.
I have always had animals in my work but not in way in which I now give them the main role.

Rodin’s sculpture “Le Penseur” was the starting point for this work – not its appearance but its inner nature. It is not about the intellectual thoughts that man claims for himself but it is an inner strategy with a tranquillity that belongs to that strategy. Gelada monkeys have the intelligence to observe things, to remember and to make plans using their instinctive powers. Gelada monkeys live in the mountains of Ethiopia.

They have the ability to sit in the pose in which I have portrayed him. We call it a human pose but it belongs to this species of monkey.
There are many details in the painting that I enjoy.

The area on his right arm (his left for us) intrigues me. It is a very beautiful but disruptive area.
It is the beauty of the imperfection that makes it perfect.

seperatorht

flag-nl“Voordat ik aan dit schilderij begon heb ik het schilderij gemaakt “Discoverer with the photograph of a monkey that is a unique spicemen” (ontdekkingsreiziger met de foto van een aap die enig is in zijn soort).
Door dat schilderij had ik een onstuitbare behoefte om een aap te portretteren. Een niet voor de hand liggend onderwerp voor een schilderij.
Ik heb altijd wel dieren in mijn werk gehad maar niet op de manier waarop ik ze nu de hoofdrol geef.

Bij dit werk was het beeld van Rodin “Le penseur” het uitgangspunt, niet uiterlijk maar innerlijk. Het gaat hier niet om de intellectuele gedachten die de mens zich toeeigent maar het is een innerlijke strategie met een rust die bij strategie hoort. Gelada apen hebben de intelligentie om dingen waar te nemen, te onthouden en plannen te maken met hun instinctieve vermogen. Gelada apen wonen in het hooggebergte van Ethiopië.
Zij hebben de eigenschap om er zo bij te zitten zoals ik hem heb afgebeeld. Wij noemen het een menselijke houding maar het hoort bij deze apensoort.

Er zijn veel details in het schilderij waar ik van geniet.
Het vlak op zijn rechterarm (voor ons links) intrigeert me. Het is een heel mooi storend vlak.
Het is de schoonheid van de niet-perfectie die daardoor perfect wordt.”