picasso

 

picasso-2

rode-stip-verkochtWork / Werk 2009

Pablo Picasso

  • Frame dating from 1870-80 (Picasso often used this type of frame himself)
    Dimensions 117 x 170 cm (panel 95 x 145 cm)
  • Lijst uit 1870/80, verguld en vervolgens bewerkt. (Picasso gebruikte dit type lijst vaak zelf)
    Afmeting lijst:117 x 170 cm (paneel 95 x 145 cm)

SIGNATURE

flag-engA close-up of the face of Picasso, a genius, for which I have taken his realistic period as starting point.
His eyes are clear and radiate his inner vision and directness.
I have used cubism for his skin. Cubism, because Picasso used this form to express his characters, sounds of music, ambiances and feeling.
The background symbolises his Guernica period of struggle, freedom and the sand in the arena.

When making the series “revolutionary personalities” of which Picasso forms a part, I start with the person I am going to show.
I immerse myself in the person, in a way similar to that of a biographer.
The portraits differ enormously because these personalities cannot be compared with each other and each have their own identity.
With the person and his or her life firmly in mind, I start filling in the portrait.

With Picasso it is important that he does not become a copy of all his styles but remains Picasso in a completely unique approach. This despite the fact that I made use of three of his periods.
I have allowed his love of and immediacy for materials and the ways in which you can use these to set the tone rather than my romantic style. That does not suit Picasso.

SIGNATURE

flag-nl

De portretten verschillen enorm omdat deze persoonlijkheden niet met elkaar te vergelijken zijn en allemaal hun eigen eigenheid hebben.
Vanuit de persoon en zijn of haar leven ga ik invulling geven aan het portret.

Bij Picasso is het van belang dat hij geen kopie wordt van al zijn stijlen maar in een geheel eigen benadering Picasso blijft. Dit ondanks het feit dat ik drie perioden van hem verwerkt heb.
Zijn liefde en directheid voor materialen en de manieren waarop je deze kunt gebruiken, heb ik meer de boventoon laten voeren bij dit werk en niet mijn romantische stijl.
Dat past niet bij Picasso.

Een close-up van het gezicht van Picasso, een genie, waarbij ik ben uitgegaan van zijn realistische periode.
Zijn ogen zijn helder en stralen zijn innerlijke visie en directheid uit.
Het kubisme heb ik gebruikt voor zijn huid. Kubisme omdat Picasso deze vorm gebruikte om karakters weer te geven, klanken van muziek, sferen en gevoel.
De achtergrond symboliseert zijn Guernica periode van strijd, vrijheid en het zand uit de arena.

Bij het maken van de serie “revolutionaire persoonlijkheden” waar Picasso onderdeel van vormt, ga ik uit van de persoon die ik ga weergeven.
Ik verdiep me in de persoon, op een bepaalde manier vergelijkbaar met een biograaf.