Erasmus

SIGNATURE

Quote by Erasmus:

“Anybody who removes illustrations from life, removes its greatest pleasure; often we see more in images that we understand from the written word.”

rode-stip-verkochtWerk / Work 2009

Desiderius Erasmus 1469 – 1536

  • Geïnspireerd door een schilderij van Hans Holbein (tijdgenoot)
    Houten lijst met vergulde opstaande rand ± 1900.
    Afmeting  122 x 150 cm  90 x 120 cm (paneel)
  • Inspired by a painting by his contemporary Hans Holbein
    Frame c. 1900 dimensions 122 x 150 cm

SIGNATURE

flag-engErasmus was averse to self-glorification. Many portraits were made of him. That seems contradictory, but it was a way of expressing his ideas. He is often shown with books that he wrote himself or which were important for his view of life.

I have portrayed him with his book “The Praise of Folly”.
When you close the book, the edge of the book reads “Laus Stultitiae”, the Latin for “The Praise of Folly”. The book is held by a young hand while the hand that points is adult.

The hands are parts taken from two 18th century paintings which I have adapted and also used in other places in the work.
In his right lapel (on the left if you are standing in front of the painting), I have incorporated the illustration of the book “The Ship of Fools” by Sebastian Brant. This book by the German humanist that appeared in 1495 inspired Erasmus to write “The Praise of Folly”.

In his left lapel (right to us), I have incorporated nails: very old, hand-made nails that symbolise acumen, connection, dogged labour and faith.
In his right eye, I have shown a small cross: his view on faith.
His left two eyes (to the right for us) stand for humanism, of which he was the founder.
His face in profile is older than his face ‘en face’.

The sleeves symbolise Modernism, which I have used in this way because the philosophy of Erasmus was, in many instances, anti-traditional.

In this work, I wanted to merge the characters of an age – past and present – as if that is normal and self-evident.

Consulted source: ‘Erasmus and his age’, a catalogue published by Museum Boijmans Van Beuningen in 1969 on the occasion of an exhibition mounted to celebrate the birth of Erasmus, 500 years before, in Rotterdam in the night of 27/28 October.

seperatorht

flag-nlIk heb hem afgebeeld met zijn boek “Lof der Zotheid”.
Als je het boek dichtklapt, staat op de rand van het boek “Laus Stultitiae”, “Lof der Zotheid” in het Latijn.
Het boek wordt vastgehouden door een jeugdige hand terwijl de hand die wijst volwassen is.

De handen zijn gedeelten uit twee schilderijen uit de 18e eeuw die ik heb bewerkt en ook op andere plaatsen in het werk heb gebruikt. In zijn rechterkraag (als je voor het schilderij staat links) heb ik de afbeelding van het boek “Het Narrenschip” van Sebastian Brant verwerkt. Dit boek van de Duitse humanist dat in 1495 verscheen, heeft Erasmus geïnspireerd tot het schrijven van “Lof der Zotheid”. In zijn linker kraag (voor ons rechts) heb ik spijkertjes verwerkt: hele oude handgemaakte spijkertjes die symbool staan voor scherpzinnigheid, verbinding, noeste arbeid en geloof. In zijn rechteroog heb ik een klein kruis afgebeeld: zijn kijk op het geloof. Zijn linker twee ogen (voor ons rechts) staan voor humanisme waarvan hij de grondlegger is.
Zijn gezicht En Profiel is ouder dan zijn gezicht En Face.
De mouwen staan symbool voor het Modernisme, door mij op deze manier gebruikt omdat de denkwijze van Erasmus anti-traditioneel was in veel opzichten.

Met het werk wil ik tijdsbeelden, verleden en heden, met elkaar versmelten alsof het normaal is en vanzelfsprekend.

 

seperatorht

Uitspraak Erasmus:

“Wie de afbeeldingen uit het leven wegneemt, ontneemt er het hoogste genot aan; dikwijls zien wij meer in beelden dan wij uit het geschrevene bevatten”.

Erasmus was wars van zelfverheerlijking, maar er zijn veel portretten van hem gemaakt. Dat lijkt strijdig maar het was een manier om zijn denkbeelden naar buiten te brengen. Hij is dan ook vaak te zien met boeken die hij geschreven heeft of die belangrijk waren voor zijn visie op het leven.