KINGS & QUEENS

12 - marguerite de valois 1492-1549-2-800-600

6119-metboek

nl

Speciale uitgave van het boek met een origineel werk in een oplage van 55 unieke exemplaren.

Thema KINGS & QUEENS (periode 15e tot 19e eeuw)

Het zijn werken over personen van adellijke origine die in isolement zijn geboren en opgevoed. Velen zijn via huwelijken verbonden met de patriciersfamilie De ‘Medici die zich over Europa heeft verspreid. Een machtige en invloedrijke familie met veel aanzien, een van de voornaamste bankiersfamilies uit de Europese geschiedenis. Hun invloeden op het terrein van politiek, handel, cultuur, architectuur, bankwezen en religie zijn in positieve en in negatieve zin als een ragfijn web vervlochten met ons leven nu.

De positie van koningen en koninginnen ligt gevoelig: bij een ontmoeting zijn velen van ons nog dienaren en buigen, maar het er alleen over spreken roept verzet op.

De Kings & Queens die ik portretteer, geef ik weer met hun eigen zelfbeeld.

De ondergrond van de werkjes komt uit de bijzondere tweedelige Franse uitgave “La Reliure ancienne et moderne” uit 1878. Het zijn fotogravures van boekbanden uit de periode van 1400 tot 1800. De fotogravure die ik voor een werk gebruik, staat in directe relatie tot de persoon die ik portretteer.

Hieronder vindt u de 55 orginele werken.
Prijs speciale uitgave met uniek origineel en gesigneerd werk € 1.250,=
Werk met een rode stip zijn verkocht. rode-stip-verkocht

1- Filips de Goede 1396-1467Filips de Goede 1396-1467  rode-stip-verkocht

Hertog van Bourgondië. In zijn rol als heer van de Nederlandse gewesten voerde hij veel hervormingen door zoals centraal bestuur voor alle Nederlandse gewesten, een centrale rechtspraak en een centrale inning van belastingen. Om centraal overleg mogelijk te maken, stelde Filips de eerste Staten-Generaal in. De eerste belangrijke bijeenkomst vond in 1464 plaats in Brugge. Deze vergadering ging de geschiedenis in als de eerste van de Staten-Generaal. Hij wordt gezien als de stichter van de Orde van het Gulden Vlies.

2- Isabella van Portugal 1397-1472Isabella van Portugal 1397-1472rode-stip-verkocht

Isabella groeit op aan het hof van Lissabon, waar zij op achttien jarige leeftijd de taken van haar moeder overneemt als deze overlijdt. Ze werd de derde vrouw van Filips de Goede. Karel de Stoute was hun zoon.

3- Margaretha van York 1446-1503-800-600Margaretha van York 1446-1503rode-stip-verkocht

Ze werd de derde vrouw van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Zij was een liefhebster van literatuur en boeken: het eerste in de Engelse taal gedrukte boek werd in haar opdracht vervaardigd in 1474. Door haar invloed kreeg de Engelse cultuur ingang op het Europese vasteland.

4- Georges van Clarence 1449-1478-800-600Georges van Clarence 1449-1478rode-stip-verkocht

Hertog van Clarence en eerste opvolger voor de troon. Hij kwam in conflict over bezittingen en werd vanwege een complot tegen de koning terechtgesteld.

5- Lorenzo I de Medici 1449-1492-800-600Lorenzo I de’ Medici 1449-1492rode-stip-verkocht

Bijgenaamd “Il Magnifico”. Hij heerste over de republiek Florence. Hij was een diplomaat, politicus en beschermheer van geleerden, kunstenaars en dichters. Zijn dood betekende het einde van de Gouden Eeuw van Florence.

6- Ferdinand II 1452-1516-800-600Ferdinand II 1452-1516rode-stip-verkocht

Koning van Aragon, van Napels en van Sicilië. Hij wordt ook wel Ferdinand de Katholieke genoemd. Zij huwelijk met Isabella van Castilië (los Reyes Católicos) leidde op termijn tot de eenwording van Spanje.

7- Giuliano de Medici 1453-1478-800-600Giuliano de’ Medici 1453-1478  rode-stip-verkocht

Samen met zijn broer Lorenzo de Magnificent, co-heerser van de republiek Florence. Beschermer van de kunsten.

8- Henri VII 1457-1509-800-600Henri VII 1457-1509  rode-stip-verkocht

Koning van Engeland. Hij was de stichter van de Tudor-dynastie en wordt algemeen erkend als een succesvol vorst. Zijn politiek was erop gericht om zowel de vrede te bewaren als economische voorspoed te bewerkstelligen.

9- Louis XII 1462-1515-800-600Louis XII 1462-1515        rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk. Zijn derde huwelijk was met Maria van Tudor, de zuster van Henri VIII van Engeland. Dit huwelijk moest de goede verstandhouding tussen beide koninkrijken bezegelen.

10- Filips I van Castilie 1478-1506-800-600Filips I van Castilië 1478-1506rode-stip-verkocht

Bijgenaamd ‘de Schone’. Als vierjarige kleuter werd hij troongerechtigd. Hij werd opgevoed in Mechelen en was gehuwd met Johanna I. Hij stemde zijn beleid af op het verdedigen van de belangen van de Nederlanden.

11- Johanna I 1479-1555-800-600

Johanna I 1479-1555rode-stip-verkocht

Bijgenaamd ‘de Waanzinnige’. Koningin van Castilië en Léon. Haar huwelijk met Filips de Schone in 1496 legde de basis voor een meer dan tweehonderd jaar durende verbintenis tussen de Nederlanden en Spanje.

12- Marguerite de Valois 1492-1549-800-600

Marguerite de Valois 1492-1549rode-stip-verkocht

In 1509 gehuwd met Karel IV van Alençon en in 1529 met koning Henry II van Navarra. Zij speelde een belangrijke politieke en culturele rol aan het Franse hof, waar haar vooruitstrevende letterkundige opvattingen ingang vonden. Haar voor een vrouw in die tijd ongewone eruditie en haar open, heldere geest maakten haar tot een belangrijke figuur in de ontwikkeling van de renaissance in Frankrijk.

13- Francois I 1494-1547-800-600François I 1494-1547

Koning van Frankrijk. Hij gaf de aanzet tot het ontstaan van het Collège de France. Was mecenas van onder andere Leonardo Da Vinci.

14- Maria Tudor 1496-1533-800-600Maria Tudor 1496-1533  rode-stip-verkocht

Door een wisseling van de politieke toestand ging het geplande huwelijk met Karel V niet door. Ze werd koningin-gemalin van Frankrijk door haar huwelijk met met Louis XII.

15- Diana de Poitiers 1499-1566-800-600Diana de Poitiers 1499-1566  rode-stip-verkocht

Maîtresse van Henri II, koning van Frankrijk. Ze werd wel het brein achter de troon en koningin van Frankrijk genoemd en voedde de kinderen van Hendrik II en zijn vrouw Catharina de’ Medici mede op.

16- Henry II van Navarra 1503-1555-800-600Henry II van Navarra 1503-1555

Koning van Navarra. Burggraaf van Limoges en Béarn. Graaf van Périgord, Foix en Armagnac. In opvolging van zijn grootvader werd hij in 1522 heer en hertog van Albret. Gehuwd met Marguerite de Valois (1492-1549).

17- Alessandro de Medici 1510-1537-800-600Alessandro de’ Medici 1510-1537

Ondanks dat hij een buitenechtelijk kind was, werd hij in 1531 hertog van Florence. Hij werd vermoord door Lorenzino de’ Medici, ook wel Lorenzaccio (slechte Lorenzino), een verre neef van hem.

18- Henri II 1519-1559-800-600Henri II 1519-1559                                rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk. Gehuwd met Catharina de’ Medici. Maîtresse Diana de Poitier heeft gedurende zijn hele leven een grote rol vervuld. Zijn vertrouwen in haar ging zo ver dat hij haar zelfs besluiten liet nemen. Officiële documenten ondertekende zij met Henri Diane.

19- Willem van oranje 1533-1584-800-600Willem van Oranje 1533-1584rode-stip-verkocht

Bijnaam: Willem de Zwijger en Vader des Vaderlands. Zijn lijfspreuk was “Je maintiendrai” / “Ik zal handhaven”. In het Prinsenhof in Delft is hij door Balthasar Gerards doodgeschoten.

20- Elizabeth I van Engeland 1533-1603-800-600Elizabeth I van Engeland 1533-1603rode-stip-verkocht

Dochter van Henri VIII en Anna Boleyn. Zij wordt beschouwd als een van de grootste staatshoofden aller tijden. Bij haar leven werd zij ook wel “Good Queen Bess” genoemd.

21- Ferdinando I 1549-1609-800-600

rode-stip-verkochtFerdinando I de’ Medici 1549-1609

Groothertog van Toscane. Op 14 jarige leeftijd werd hij tot kardinaal benoemd en bleek later een bekwaam bestuurder.

22- Karel IX 1550-1574-800-600 Karel IX 1550-1574rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk. Hij was de derde zoon van Henri II en Catharina de’ Medici. Zijn toestemming voor de Bartholomeusnacht zou hem tot aan zijn dood gewetensbezwaren bezorgen.

23- Henri III 1551-1589-800-600Henri III 1551-1589

rode-stip-verkochtKoning van Frankrijk. Hij was de derde zoon van Henri II en Catharina de’ Medici. Zijn toestemming voor de Bartholomeusnacht zou hem tot aan zijn dood gewetensbezwaren bezorgen.

24- Louise van Lotharingen 1553-1601-800-600Louise van Lotharingen 1553-1601rode-stip-verkocht

Hertogin van Bourbon en gehuwd met Henry III. Na de moord op haar man heeft ze een teruggetrokken leven geleid. Ze is begraven in de basiliek van Saint Denis.

25- Marguerite de Valois 1553-1615-800-600Marguerite de Valois 1553-1615rode-stip-verkocht

Bijgenaamd ‘Reine Margot’. Ze leefde zeer losbandig en werd door haar huwelijk met Henri IV koningin van Navarra en van Frankrijk. Ze was een dochter van Henri II en Catharina de’ Medici. Ze schreef opmerkelijke Mémoires.

26- Henri IV 1553-1610-800-600Henri IV 1553-1610rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk met de bijnaam “Goede Hendrik”. Hij trouwde met Marguerite de Valois (1553-1615). Bij een opgraving in 1793 was het gebalsemde lichaam in onveranderde staat. Vervolgens is het graf geschonden en van een teruggevonden schedel in 2010 vastgesteld dat het zijn schedel is.

27- Henri de Lorraine 1563-1624-800-600 Henri de Lorraine 1563-1624          rode-stip-verkocht

Henri II, hertog van Lotharingen. Het huwelijk met Catharina de Bourbon, had tot doel de betrekkingen van het Huis van Bourbon en het Huis van Lotharingen te beveiligen. Catharina stierf kinderloos. Met zijn tweede vrouw Margherita Gonzaga kreeg hij vier kinderen.

28- Isabelle van Spanje 1566-1633-800-600Isabelle van Spanje 1566-1633

Dezelfde vlag in het werk gebruikt als bij Willem van Oranje. Zij was vorstin en landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden en aartshertogin van Oostenrijk. Het Eeuwig Edict van 1611 is een wet die uitgevaardigd werd door aartshertog Albrecht en Isabella. Het is een van de bekendste en meest geciteerde wetten uit het Ancien Régime en was de eerste aanzet tot een algemeen wetboek in de Zuidelijke Nederlanden.

29- Catherine Gonzaga 1568-1629-800-600Catherine Gonzaga 1568-1629

Dochter van een Italiaans-Franse hoogwaardigheidsbekleder en diplomaat in Frankrijk. Ze huwde met Henry, hertog van Orléans-Longueville, een Franse aristocraat en militair.

30- Antoinette d Orleans 1572-1618-800-600Antoinette d’ Orléans 1572-1618rode-stip-verkocht

Op 15 jarige leeftijd trouwde zij met de 18 jarige Italiaanse markies Charles de Gondi. Na zijn dood, ze was 24, heeft ze haar leven gewijd aan religie, stichtte een religieuze orde en meerdere kloosters.

31- Marie de Medici 1575-1642-800-600Marie de’ Médici 1575-1642  rode-stip-verkocht

Koningin-gemalin van Frankrijk als tweede vrouw van Henri IV, na de nietigverklaring van zijn huwelijk met Marguerite de Valois (1553-1615). In opdracht van haar is het Palais du Luxembourg in Paris gebouwd waar ze in 1625 haar intrek nam.

32- Karel I 1600-1649-800-600Karel I van Engeland 1600-1649rode-stip-verkocht

Hij was een zeer kunstzinnig man die veel kunst kocht. Hij haalde de schilder Van Dyck naar Engeland en benoemde hem tot hofschilder. Rubens werd door hem in de adelstand verheven.

33- Louis XIII 1601-1643-800-600Louis XIII 1601-1643rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk. Bijgenaamd “De Rechtvaardige” (“Le Juste”). De perikelen aan het hof en zijn relatie met kardinaal Richelieu gaven Alexandre Dumas stof voor het schrijven van de roman “De drie musketiers”.

34- Anne d Autriche 1601-1666-800-600Anne D’Autriche 1601-1666rode-stip-verkocht

Anna van Oostenrijk, koningin van Frankrijk en Navarra, regent voor haar zoon Louis XIV. Tijdens haar regenschap diende kardinaal Mazarin als de Franse eerste minister.

35- Kardinaal Mazarin 1602-1661-800-600Kardinaal Mazarin 1602-1661  rode-stip-verkocht

Hij maakte zich bij de regentes Anna van Oostenrijk onmisbaar door zich bij géén van de hofpartijen aan te sluiten, maar zich van elk daarvan te bedienen. Geïnspireerd door een portret van Frederick Bouttats.

36- Ferdinando II 1610-1670-800-600Ferdinando II de’ Medici 1610-1670

Groothertog van Toscane. Hij was homoseksueel en bij zijn onderdanen geliefd om zijn vriendelijkheid. Hij trouwde en kreeg twee zonen.

37- Anne Genevieve de Bourbon 1619-1679-800-600Anne Geneviève de Bourbon 1619-1679rode-stip-verkocht

Hertogin van Longueville. Zij is de enige dochter van Henri, prins van Condé (1588-1646). Ze heeft zich ingezet voor het Jansenisme, een christelijke beweging waarvan het theologisch centrum gevestigd was in het Parijse klooster van Port-Royal.

38- Jean-Baptiste Colbert 1619-1683-800-600

Jean-Baptiste Colbert 1619-1683rode-stip-verkocht

Frans politicus tijdens het bewind van Louis XIV, belast met de verantwoordelijkheid voor alle regeringsdepartementen met uitzondering van het leger en buitenlandse zaken. Hij wordt beschouwd als degene die aan het colbert zijn naam gaf.

39- Christina I van Zweden 1626-1689-800-600

Christina I van Zweden 1626-1689rode-stip-verkocht

Christina was de laatste Zweedse monarch uit het Huis Wasa. Zij was wispelturig, intelligent, interesseerde zich voor boeken en manuscripten, religie, alchemie en wetenschap. Zij werd in de 20ste eeuw een symbool voor crossdressing en lesbiennes.

40- Rene Descartes 1596-1650-800-600

René Descartes 1596-1650rode-stip-verkocht

De uitzondering op de regel in deze serie van Kings & Queens vanwege zijn banden met Christina I van Zweden. Vele gesprekken hebben tussen hen plaatsgevonden en brieven zijn geschreven over filosofie, de werking van de hersenen, de ogen en onze motoriek. Zijn benadering van het probleem van de kennis en de aard van de menselijke geest, speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie.

41- Jacques II 1633-1701-800-600 Jacques II 1633-1701

Koning van Engeland, Ierland en Schotland. Hij was de laatste katholieke monarch van Engeland. Louis XIV was niet alleen zijn neef maar ook een goede vriend.

42- Louis XIV 1638-1715-800-600 Louis XIV 1638-1715

Bekend als “de Zonnekoning” (“Le Roi-Soleil). Koning van Frankrijk en van Navarra. Het jachtslot in Versailles, opgetrokken in 1624 door Louis XIII, werd door zijn zoon Louis XIV tot het kasteel van Versailles verbouwd. Hij richtte de Koninklijke Academie voor Beeldhouw- en Schilderkunst op. Zelf was hij een geschoold danser.

43- Filips van Orleans 1640-1701-800-600Filips van Orléans 1640-1701  rode-stip-verkocht

Filips I. Ondanks zijn homoseksuele geaardheid is hij twee keer getrouwd en kreeg hij in totaal zes kinderen. Als liefhebber van de kunsten was Filips een groot mecenas en had een aanzienlijke collectie kunst.

44- Maria Casimira Ludovica de La Grange d Arquien 1641-1716-800-600Maria Casimira Ludovica de La Grange d’Arquien 1641-1716rode-stip-verkocht

Vanaf haar vijfde was zij gezelschapsdame van de Poolse koningin. in 1665 huwde zij met Jan III Sobieski en werd koningin van Polen. Zij steunde een bondgenootschap met Frankrijk.

45- Cosimo II de Medici 1642-1723-800-600Cosimo III de’ Medici 1642-1723

Groothertog van Toscane. Hij wordt beschouwd als een antropoloog avant la lettre.

46- Elisabeth Marguerite d Orleans 1646-1663-800-600Elisabeth-Marguerite d’Orléans 1646-1696rode-stip-verkocht

Beter bekend als Isabelle d’Orléans, nicht van Louis XIV, of als ‘Madame de Guise’ door haar huwelijk met hertog Louis Joseph de Guise.

47- Gian Gastone de Medici 1671-1737-800-600Gian Gastone de’ Medici 1671-1737

De laatste groothertog van Toscane uit de familie De’ Medici. Zoon van Cocimo III de’ Medici. Hij was een kunstkenner, een liefhebben van botanie die veelal teruggetrokken leefde in een wereld vol antiquiteiten.

48- Philipp Ludwig Wenzel 1671-1742-800-600Philipp Ludwig Wenzel 1671-1742  rode-stip-verkocht

Graaf von Sinzendorf. Een succesvol diplomaat, was speciaal gezant in Frankrijk, keizerlijk gevolgmachtigde der Nederlanden. Wegens zijn verdiensten werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Hij is wereldberoemd om zijn portret geschilderd door Hyacinthe Rigaud in de ordekledij van het Gulden Vlies.

49- Louis XV 1710-1774-800-600

Louis XV 1710-1774rode-stip-verkocht

Koning van Frankrijk en van Navarra. Bijnaam aan het begin van zijn periode “Le Bien-Aimée” / “De Geliefde”. Dit veranderde later als gevolg van zijn onverstandige financiële beleid.

50- Karel III 1716-1788-800-600Karel III van Spanje 1716-1788rode-stip-verkocht

Hertog van Parma. Koning van Napels en van Sicilië. Hij was een voorstander van verlicht absolutisme (zij hielden meer rekening met de belangen van de bevolking dan andere koningen). Hij was geen groots koning maar wel toegewijd.

51- Keizer Jozef II 1741-1790-800-600rode-stip-verkochtKeizer Jozef II 1741-1790

Hij was een voorstander van verlicht absolutisme. Hij wordt, samen met Catharina II van Rusland en Frederik II van Pruisen, gezien als één van de drie grote verlichte monarchen. Zijn beleid staat nu bekend als het jozefisme. Hij was ervan overtuigd dat het welzijn van het volk gegarandeerd werd door de kracht van de staat. Jozef II zorgt ervoor dat geen enkele boer nog langer als lijfeigene beschouwd mocht worden. Bovendien zag hij het geloof als een private zaak, niet die van de Staat en ijverde hij voor gelijke rechten voor de joodse bevolking in zijn rijk

52- Pauline Bonaparte 1780-1825-800-600Pauline Bonaparte 1780-1825rode-stip-verkocht

Marie Paulette (Pauline) Bonaparte was de tweede zuster van Napoleon Bonaparte. Ze gold in haar tijd als een beroemde schoonheid. Zij is als Paolina Borghese (haar tweede huwelijk was met Camillo Borghese) door Antonio Canova in een bekende sculptuur als naakte Venus vereeuwigd. Napoleon kocht voor een zeer schappelijke prijs de kunstcollectie van de familie Borghese voor het Louvre.

53- Louis XVII 1785-1795-800-600Louis XVII 1785-1795rode-stip-verkocht

Kroonprins van Frankrijk en door de royalisten tot Koning van Frankrijk uitgeroepen. Op dat moment was Frankrijk een republiek. Over zijn dood op 10 jarige leeftijd is veel onzeker.

54- Napoleon II 1808-1873-800-600Napoleon III 1808-1873rode-stip-verkocht

Het huwelijk van zijn ouders was ongelukkig en sinds 1807 leefden zij gescheiden. Lodewijk Napoleon Bonaparte werd verwekt tijdens een moment van toenadering, maar kort daarop was de breuk tussen de ouders definitief. Hij was president van Frankrijk van 1848 tot 1852, en als Napoleon III keizer van Frankrijk van 1852 tot 1870. Door zijn keizerschap haalde Napoleon zich de woede van de schrijver Victor Hugo op de hals. Deze had hem gesteund bij zijn presidentsverkiezing, maar voelde zich nu verraden omdat Napoleon alsnog een monarchie had gesticht.

55- Willem van Oranje Nassau 1840-1879-800-600

Willem van Oranje-Nassau 1840-1879

Zijn roepnaam was Wiwill. Hij was de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Willem heeft geen makkelijk leven gehad met ouders waarvan de relatie door ruzies werd gekleurd en hij had een slecht contact met zijn vader. Hij is bijgezet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.