Work / Werk 2020
Prijs € 8.500,=

nlHISTORY HIDDEN IN TIME       (2020)                                                                                                           Ode aan het Nederlandse landschap

  • Afmeting 140 breed x 100 cm hoog, mixed media op linnen

Dit landschap is uit de tegenwoordige tijd en het komt direct in het nu uit het verleden: wat je met je ogen ziet (bovengronds) en wat je niet ziet (ondergronds) in de geschiedenis geplaatst.

Het verleden en het heden zijn tastbaar en zichtbaar in het nu. Ik doe dat ook letterlijk: naast nieuwe materialen zit in de materialen die ik gebruik geschiedenis.

Het verleden krijgt net zoveel tijd als het heden. Dat uit zich in de vele details, in de hoeveelheid gedachten die je kunt pakken en in de hoeveelheid leven die je kunt zien.

Ieder weertype is aanwezig, de vele kleine cirkels staan symbool voor zeepbellen die gevuld zijn met ‘hidden history’.

Niets heeft een vaste vorm, wat is ontwikkeld blijft in ontwikkeling. Zoals de zon die in geometrische fasen is weergegeven en probeert een vaste vorm te krijgen. Surrealisme is eigenlijk heel werkelijk en heeft niks vreemds.

albert-niemeyer-signature

flag-engHISTORY HIDDEN IN TIME       (2020)

Tribute to the Dutch landscape

Size 140 cm wide x 100 cm high, mixed media on linen

This landscape is from the present time and comes directly from the past into today’s time: what you see with your eyes (above ground) and what you don’t see (below ground) is placed in history.

The past and the present are tangible and visible in the current moment. I do this literally: in addition to new materials, there is history in the materials I use.

The past gets as much time as the present. This is reflected in the many details, in the amount of thoughts you can grasp, and in the amount of life you can see.

Every type of weather is present, the many small circles symbolize soap bubbles filled with ‘hidden history’.

Nothing has a fixed form, what has been developed remains in development. Like the sun which is represented in geometrical phases and tries to get a fixed form. Surrealism is actually very real and has nothing strange about it.

albert-niemeyer-signature