Pieces / Werken 2010-heden

Pieces with a red sticker have been sold. rode-stip-verkocht

Werken met een rode stip zijn verkocht. rode-stip-verkocht

seperatorht

12 - marguerite de valois 1492-1549-2-800-600

Special editiogbn of the book with an original work in a limited edition of fifty-five.
Theme KINGS & QUEENS
(period 15th to 19th century)
These are 55 unique works about persons of noble origin who were born and raised in isolation. Many are connected by marriage to the De’ Medici patrician family, which spread throughout Europe readmore

albert-niemeyer-signature

nlSpeciale uitgave van het boek met een origineel werk in een oplage van 55 unieke exemplaren.
Thema KINGS & QUEENS
(periode 15e tot 19e eeuw)
Het zijn werken over personen van adellijke origine die in isolement zijn geboren en opgevoed.readmore

6119-metboek

seperatorht

HISTORY HIDDEN IN TIME 

readmore

seperatorht

Friedrich Nietzsche
1844-1900

readmoreseperatorht

Andy Warhol
1928-1987

the philosophy of Andy Warhol

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Voltaire
1694-1778

Voltaire

readmore

seperatorht rode-stip-verkocht Marie Curie
1867-1934

2013 - Marie-Curie-def-webreadmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Ludwig Wittgenstein
1889-1951

2013-wittgenstein

readmoreseperatorht

Peer Gynt

2013-peer-gynt

readmoreseperatorht

Hildegard von Bingen
1098-1179

8 - 2012 - hildegard von bingen

readmore

seperatorht

Maria Margarethe Winkelmann
1670–1720 en
Gottfried Kirch
1639–1710
1 - 2011 - gottfried en maria kirch

readmoreseperatorht

Brahmagupta
598–668

4 - 2011 - brahmagupta

readmoreseperatorht

rode-stip-verkocht Henrietta Swan Leavitt
1868–1921

6 - 2012 - henrietta swan laevitt

readmoreseperatorht

rode-stip-verkocht Franz Kafka
1883 – 1924

kafka

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Sarah Bernhardt
“Ma double vie”

sarah bernhardt-1000

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Revolutionaire persoonlijkheden

ALBERT-NIEMEYER-ZT-1000

readmoreseperatorht

Scat

readmore

seperatorht

Andy Warhol
1928-1987

def-persp_small

readmore

seperatorht

Ludwig Wittgenstein,
het labyrint van zijn denken in beeld
Wittgenstein
readmore

seperatorht

Rainer Maria Rilke
1875-1926
2014 - Rainer Maria Rilke

readmore

seperatorht

DINNER FOR TEN
Robert Louis Stevenson
1850-1894

Robert Louis Stevenson DINNER FOR TEN

readmore

seperatorht

Alfred Garrijevitsj Schnittke
1934-1998

2013-alfred-schnittke

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Søren Aabye Kierkegaard
1813-1855

9 - 2012 - soren kierkegaard

readmore

seperatorht

Nicolaus Copernicus
1473–1543

2 - 2011 - nicolaus copernicus

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Sir Isaac Newton
1643–1727

3 - 2011 - sir isaac newton

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Johannes Kepler
1571-1630

5 - 2011 - johannes kepler

readmore

seperatorht

Galileo Galilei
1564-1642

7 - 2011 - galileo galilei

readmore

seperatorht

rode-stip-verkocht Sergei Sergevevich Prokofiev
1891 – 1953

2010 prokofiev-1020

readmore

seperatorht