2007 composition picture of fleur forsyte met lijst 0159

rode-stip-verkochtWork / Werk 2007

Compositieschilderij van Fleur Forsyte
(situated in 1886)
(gesitueerd in 1886)

  • Frame Louis Philippe period (1840-1890), dimensions 50 x 39 cm
  • Lijst periode Louis Philippe (1840-1890) afmeting 50 x 39cm)

SIGNATURE

flag-engIf you don’t know what a person looks like because you have only remembered fragments, you can assemble a composition photo.

To bring memories of an actual face to life, you compose the face from all its parts in order to approach reality as closely as possible. You search for the characteristic lines of eyes, nose, jaw etc. in order to bring to life as far as possible the life of that person.

I often work in this way, but for this painting I consciously exaggerated and tested her limits without losing her character.

SIGNATURE

flag-nl“Als je niet weet hoe iemand er uitziet omdat je alleen fragmenten hebt onthouden, dan kan een compositiefoto gemaakt worden.

Om herinneringen tot leven te brengen van het werkelijke gezicht, stel je het gezicht samen uit alle onderdelen om zo dicht mogelijk de werkelijkheid te benaderen.

Je zoekt de karakteristieke lijnen van ogen, neus, kaak, enz. om zoveel mogelijk het leven dat die persoon bij je oproept tot leven te brengen.

Ik ga in veel gevallen zo te werk maar bij dit schilderij heb ik het bewust overdreven en heb ik haar grens opgezocht zonder haar karakter te verliezen